När du kommer fram till visningsplatsen anmäler du dig i sekretariatet som ligger på andra våningen, du ser trappan som går dit. Kommer du inte till start, Vänligen ring Ulrika på mobil 070-8364064 


Senast 10 min innan din starttid inne i manegen måste du ha mätt din
häst och där id-kontrolleras den också (glöm inte passet). Mätning sker i
stallet på vänster sida.
Du ska ha två nummerlappar på ditt träns. En på varje sida.
Du ska ha läst bedömningsreglementet.

Du och dina medhjälpare ska ha
hjälm under all hästhantering. https://swb.org/wp- content/uploads/2016/11/Reglemente_unghasttest_2019_slutligt.pdf

VÄGBESKRIVNING TILL VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING
Från (Trollhättan, Göteborg väg 45, Skara, Borås) Stallbackabron väg 44/45: Välj vänsterfilen på bron, följ skyltar mot Vänersborg (Efter ca två km kommer du se anläggningen till vänster men du måste fortsätta rakt) efter ytterligare ca 2 km kommer du till en stor rondell – sväng vänster, 3:dje avfarten, och följ vägen 1-2 km,
sväng sedan vänster vid skyltar Ryttartävling/Ridskola.


Från Uddevalla, Göteborg väg E6: Kör mot Trollhättan/Vänersborg, motorväg 44. Sväng av vid “Vänersborg, Båberg” då kommer du strax till en korsning där du svänger höger mot Båberg/Trollhättan. Följ vägen ca 1km tills du kommer till en rondell i Båberg (vid MIO och Julstugan), där kör du rakt fram, efter 2-3 km svänger du höger vid skyltning Ridskola/Ryttartävling.


Från Mellerud, Åmål väg 45: Kör 45:an mot Trollhättan (Sväng inte av mot
Vänersborg vid bilskroten) följ vägen rakt fram tills du till sist når en rondell i Båberg (vid MIO och Ströms Golv) kör rakt i rondellen(2 avfarten) och efter ca 2-3 km svänger du höger vid skyltning Ridskola/Ryttartävling